เพลงกล่อมไทย "นกกาเหว่า"


Закрыть рекламу

Смотреть видео เพลงกล่อมไทย "นกกาเหว่า" онлайн, скачать на мобильный.

13, 950, 314
18, 170   |   7, 496
Wadpleng KlomThai   |   3 год.
Share/Поделиться
Descr../Описание

เพลงกล่อมไทย "นกกาเหว่า"

โครงการวาดเพลงกล่อมไทย
โดย ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์
และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ภาพประกอบ : โกศล ทองด้วง
ทำนองเเละเรียบเรียง : พีรสันติ จวบสมัย
ขับร้อง : ภัทรจารีย์ อัยศิริ
ดนตรีไทย : สมนึก แสงอรุณ
อนิเมชั่น : พิชญ์สินี ศิริโชติชำนาญ
กำกับภาพและเสียง : ชนิศา ชงัดเวช

https://www.facebook.com/wadplengklomthai

Ссылка на страницу с видео:

Ссылка HTML на страницу с видео:

Код для вставки плеера:

เพลงกล่อมไทย 'นกกาเหว่า' - Поисковик музыки mp3real.ru

Комментарии

Закрыть рекламу